Tartanka 3aad ee ciiyaraha haweenka dalka darajadii ay kala galeen deeganada dalku.

485


                                           Sport Atlatics 

                   Golda;               Silver;    Brons;    Total;

1.Oromiya                                         12                    9                11        ;   32

2.Amraha                                              12                  8                 6           ;  26

3.SNNP                                                 5                    5                 7             ;  18

4.ADDIS ABAB                                                          4                   7                  7            ;   18

5.DIRI DHABA                                    2                  3                  1             ;    6

6.BENSHANGUL                                   0                   3                3               ;   6

7.GAMBELA                                           0                   0                1               ;   1

8.HARARI                                            0                    0              0                  ;  0

9.SOMALI                                             0                    0             0                   ;  0

10 AFAR                                               0                    0            0                   ;   0

11.TIGRAY                                            ?                    ?            ?                    ;  ?

                                 Rank Table for Paralympic sport

                                                         Golda;               Silver;    Brons;    Total;

1,Oromiya                                       15                         10         12            ; 37

2.Amraha                                        11                         10         7              ; 28

3,SNNP                                             4                            10         7             ; 21

4.ADDIS ABAB                                3                              2          5            ; 10

5.GAMBELA                                      0                               1         2             ; 3

6.DIRI DHABA                                 0                                0         0              ; 0

7.SOMALI                                         0                                 0        0              ;0

8.BENSHANGUL                            0                                   0        0             ; 0 

9.HARARI                                         0                                   0         0            ; 0

10,AFAR                                      0                                   0            0            ;   0

11.TIGRAY                                      0                                   0              0           ;0

                                Rank Table for Deaf Sport

                                                          Golda;               Silver;    Brons;    Total;

1,Oromiya                                      8                          5               5             ; 18

2.Amraha                                         3                          2               3               ; 8

3,SNNP                                           2                         3                 5               ;10

4.ADDIS ABAB                                1                         4                   1              ; 6

5.GAMBELA                                     0                             0                 0             ;0

6.DIRI DHABA                                 0                                0             0              ; 0

7.SOMALI                                       0                                 0            0              ;0

8.BENSHANGUL                            0                                   0            0             ; 0 

9.HARARI                                      0                                   0             0            ; 0

10,AFAR                                    0                                   0              0            ;   0

11.TIGRAY                                  0                                   0              0              ;0